Droger

Door klimaatverandering zijn langere perioden van droogte mogelijk, met name in de zomer. Droogte kan problemen opleveren voor natuur en landbouw. Lagere waterstanden vormen een bedreiging voor de waterbeschikbaarheid en -kwaliteit en het garanderen van de bevaarbaarheid van rivieren en kanalen. Bovendien neemt het risico op natuurbranden toe.

 

De effecten van drogere of juist nattere zomers rond Rhenen is weergegeven in onderstaande figuren. In droge zomers zal de grondwaterstand in het hele gebied dalen. De effecten zijn beperkt in de gebieden waar water aangevoerd kan worden vanuit de Lek (Eemvallei). In natte zomers zal voornamelijk de grondwaterstand stijgen op de Utrechtse Heuvelrug. 

Bronnen: KNMI, WEnR, Deltares, TNO- Landelijke Klimaateffectatlas