Natter

Sinds het begin van de vorige eeuw is het ruim 25% natter geworden in Nederland. Met name in de zomer valt deze neerslag ook grilliger. De intensiteit van hoosbuien neemt zichtbaar toe en ze vallen vaker. Deze extreme neerslag leidt regelmatig tot wateroverlast. Ook de winters worden natter, maar hier valt de neerslag over een langere periode. Nattere winters kunnen voornamelijk in het landelijke gebied voor wateroverlast zorgen. Door de verhoogde neerslag kunnen de waterstanden aan de flanken van de Veluwe  gaan stijgen. Dit kan leiden tot grondwateroverlast.

Bronnen: KNMI, WEnR, Deltares, TNO- Landelijke Klimaateffectatlas, Provincie Gelderland