Hitte

Verkoelend effect van groen en water

De kaart toont het verkoelende effect van groen en water op het stedelijke gebied. Vooral groen heeft een verkoelend effect op de directe omgeving. De vaak sterk versteende stadskernen hebben weinig groene elementen, terwijl naar de randen toe meer verkoelende plekken zijn zoals parken en sportvelden. Daarnaast vindt vanuit het landelijke groen verkoeling plaats. Volgens onderzoek in Nederlandse steden en dorpen betekent 10% (extra) groenoppervlak in een wijk of stad een verlaging van het hitte-eiland effect met ongeveer 0.6°C. Op lokaal niveau en overdag is vooral het schaduweffect van bomen belangrijk.

Bron: Atlas Natuurlijk Kapitaal

Hittestress gemodelleerd

Gebruikmakend van het verharde oppervlak en de nabijheid van verkoelende elementen wordt door Tygron een relatieve hittekaart gemaakt. Deze geeft weer op welke plekken hittestress kan optreden.

Bron: Resultaten uit Tygron

Hittestress gemeten ’s avonds

Door middel van satellietbeelden kan de avondtemperatuur gemeten worden. Deze is hier weergegeven op een relatieve schaal. Op 2 en 10 juni, 2018 is om 22:30 ’s avonds met een satelliet de temperatuur van het aardoppervlak gemeten. Dit is een momentopname die beïnvloed wordt door onder andere de wind en de luchtvochtigheid op het meetmoment. De temperatuur van het oppervlak kan afwijken van de luchttemperatuur maar geeft wel een goede indicatie. De temperatuurverschillen zijn weergegeven op een relatieve schaal.

Bron: USGS

Hittestress gemeten overdag

Op 26 juli, 2018 is door middel van een satelliet de dagtemperatuur van het oppervlak gemeten. Dit is een momentopname die beïnvloed wordt door onder andere de wind en de luchtvochtigheid op het meetmoment. De temperatuur van het oppervlak kan afwijken van de luchttemperatuur maar geeft wel een goede indicatie. De temperatuurverschillen zijn weergegeven op een relatieve schaal.

Bron: USGS