Wateroverlast

Waterdiepte op straat

De kaart toont een berekening van 'water op straat' voor een bui van 46 mm/uur. Via de lagen-knop rechtsboven in de kaart kunt u ook een bui van 74 mm/uur aanzetten. Dit zijn extreme buien, maar komen elk jaar wel ergens in Nederland voor. De kaarten geven een beeld waar de huidige knelpunten (ongeveer) zijn. Elke berekening is slechts zo goed als de informatie die erin gaat. Uit doelmatigheidsoverwegingen is ervoor gekozen in deze fase voor een goed, maar niet perfect beeld te gaan. Lokaal kan de werkelijkheid daarom afwijken van het model.

Bron: Resultaten uit Infoworks ICM

Kwetsbare panden en kwetsbare wegen bij een bui van 46 mm & 74 mm

De kaart geeft inzicht in locaties die, als gevolg van de bestaande inrichting en hoogteligging, gevoelig zijn voor wateroverlast bij extreme neerslag (46 mm/uur). Via de lagen-knop rechtsboven in de kaart kunt u ook een bui van 74 mm/uur aanzetten.